<
Miễn phí trọn đời

Vì sao cần E-Loyalty?

Có quá nhiều vật
dụng trong ví

Thẻ giấy:
Dễ quên - Dễ mất

Theo dõi mức độ
trung thành của
khách hàng

Quản lý & vận hành
tập trung

Tương tác
& phục vụ khách
hàng realtime

Dễ dàng tích hợp:
CRM,ERP,BPM...

Dùng ngay Tiktik - Chỉ vài cú click

Mobile Banking
Mobile Banking
Mobile Banking
Mobile Banking
Mobile Banking

Bảng giá

MIỄN PHÍ

Trọn đời

1000 tem

1 cửa hàng/shop

1 tài khoản quản lý

Thiết kế phôi thẻ

Xuất dữ liệu báo cáo

Hỗ trợ API tích hợp CRM

Hỗ trợ SDK mobile app

Thử ngay!

CƠ BẢN

149,000 đ/tháng

Không giới hạn tem

5 cửa hàng/shop

5 tài khoản quản lý

Thiết kế phôi thẻ

Xuất dữ liệu báo cáo

Hỗ trợ API tích hợp CRM

Hỗ trợ SDK mobile app

Mua ngay!

TIÊU CHUẨN

249,000 đ/tháng

Không giới hạn tem

Không giới hạn cửa hàng/shop

Không giới hạn tài khoản quản lý

Thiết kế phôi thẻ

Xuất dữ liệu báo cáo

Hỗ trợ API tích hợp CRM

Hỗ trợ SDK mobile app

Mua ngay!

NÂNG CAO

Liên hệ

Không giới hạn tem

Không giới hạn cửa hàng/shop

Không giới hạn tài khoản quản lý

Thiết kế phôi thẻ

Xuất dữ liệu báo cáo

Hỗ trợ API tích hợp CRM

Hỗ trợ SDK mobile app

Liên hệ