<

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Tiktik.vn cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” chi tiết để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại tiktik.vn bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. tiktik.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site tiktik.vn. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào tiktik.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

tiktik.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

 

3 Thời gian lưu trữ thông tin

 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tiktik.vn

 

4. Ai được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

 

Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau. Sử dụng nó để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn trong hệ thống của chúng tôi là an toàn. Thông tin, thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ trong một mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi đội ngũ IT và các nhân viên liên quan (các cá nhân, phòng ban không liên quan sẽ không được quyền truy cập hay sử dụng thông tin cá nhân). 

Chúng tôi sẽ duy trì thông tin cá nhân của bạn phù hợp với luật bảo mật hiện hành và/hoặc các luật áp dụng khác. Chúng tôi sẽ hủy hoặc không xác định thông tin cá nhân của bạn ngay với những lí do: (i) mục đích thu thập Thông tin, thông tin cá nhân không còn phù hợp với việc bảo vệ Thông tin, thông tin cá nhân đó; Và (ii) Không cần phải duy trì các thông tin, thông tin cá nhân như vậy cho các mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh, nếu bạn ngừng sử dụng trang web hoặc truy cập của bạn vào trang web và/hoặc 

Dịch vụ kết thúc và không có nghĩa vụ hoàn trả, cung cấp các thông tin, thông tin cá nhân này cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại, sử dụng và/hoặc tiết lộ Thông tin, thông tin cá nhân theo luật bảo mật và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật riêng tư. Theo luật áp dụng chúng tôi có thể hủy thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

 

5. Các bên thứ 3 được phép sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

 

Trong kinh doanh của Chúng tôi có thể cần tiết lộ thông tin, thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, các đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc các công ty liên quan của chúng tôi và/hoặc bên thứ ba khác cho dù trong hay ngoài Việt Nam cho các mục đích đã đề cập ở trên, ít nhất một mục đích cho các nhà cung cấp, đại lý và/hoặc chi nhánh của bên thứ ba hoặc các công ty có liên quan của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba khác. Việc này có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cho các mục đích đã đề cập ở trên cho ít nhất một mục đích. Những người bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(A) Công ty con và Công ty liên quan 

(B) Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác. Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ kinh doanh của chúng tôi. Những cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ, quản lý hoặc các lĩnh vực khác, bao gồm ngân hàng, công ty viễn thông công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu 

(C) Người mua hoặc người kế nhiệm sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại, chấm dứt hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của Tik Tik, dù là đang diễn ra hay như một phần của việc phá sản, thanh lý hoặc hành động tương tự các thông tin cá nhân về thuê bao của chúng tôi tại Tik Tik được giữ như một phần của tài sản được chuyển hoặc đối với các đối tác trong các giao dịch liên quan đến tài sản của doanh nghiệp mà Tik Tik hoặc các công ty con của chúng tôi hoặc các công ty liên quan tham gia và 

(D) Người bên ngoài mà chúng tôi đã tiết lộ cho một hoặc nhiều mục đích. Và các bên thứ ba đó có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích. 

 

Chúng tôi có thể cần phải chia sẻ thông tin nhân khẩu về người dùng và việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các nhà quảng cáo và lập trình. Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin nào. Điều này có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn hoặc để tìm thông tin cá nhân của bạn. 

 

Để tránh nghi ngờ trong trường hợp pháp luật áp dụng đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các luật có liên quan khác; Ví dụ, tổ chức của chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin, thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn thì có quy định trên được xem là giấy phép để tiếp tục áp dụng. 

 

Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập thông tin cá nhân bất hợp pháp vào hoặc trên trang web. Chức năng có thể trục trặc hoặc không hoạt động như mong đợi. Hoặc bất kỳ người nào có thể truy cập lạm dụng dữ liệu hoặc sử dụng thông tin sai một cách nếu không có lý do gì cho chúng tôi. Dù sao Chúng tôi sẽ có biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong luật bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi trường hợp. Chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, khi việc tiết lộ trái phép là do hack các thông tin độc hại phức tạp bởi những người không hài lòng. Nếu không có việc hack này, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra với chúng tôi.

 

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

Công ty CP Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)

Địa chỉ 136/12 đường Vườn Chuối, phường 4, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 19001846

 

7.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 

Để chỉnh sửa thông tin, dữ liệu cá nhân, người dùng có thể làm theo các phương thức sau:

  • Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đăng ký của mình và tiến hành thay đổi thông tin
  • Gọi điện thoại bộ phận chăm sóc khách hàng: 19001846 để yêu cầu hỗ trợ chỉnh sửa thay người dung

 

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

 

Thông tin cá nhân của thành viên trên tiktik.vn được tiktik.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của tiktik.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, tiktik.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của tiktik.vn.

Tiktik.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Tiktik.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

9. Có thắc mắc, lo lắng, hoặc khiếu nại vui lòng liên hệ với chúng tôi

 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về thực tiễn về bảo mật của chúng tôi hoặc về quản lý dịch vụ vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi: contact@tiktik.vn; 

 

Nếu bạn có khiếu nại hoặc than phiền về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc về cách chúng tôi tuân thủ luật bảo mật thì chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi để báo cáo khiếu nại của bạn. 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email để báo cáo khiếu nại hoặc khiếu nại tại: contact@titktik.vn; 

 

Nếu bạn sử dụng email hoặc thư để gửi đơn khiếu nại của bạn xin vui lòng cung cấp tiêu đề như một tuyên bố về quyền riêng tư. Điều này sẽ cho phép chúng tôi xử lý khiếu nại của bạn trên cơ sở khẩn cấp bằng cách chuyển tiếp nó cho các cơ quan hữu quan trong tổ chức của chúng tôi để xử lý tiếp. Ví dụ: bạn có thể chèn một tin nhắn vào dòng chủ đề "Khiếu nại về sự riêng tư". Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào để bạn trải nghiệm công bằng và càng sớm càng tốt 

 

10. Các điều khoản và điều kiện

 

Vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ, Khước từ và những hạn chế về trách nhiệm pháp lý chi phối việc sử dụng trang web và dịch vụ, bao gồm các chính sách liên quan khác.